ชื่อเรื่องสื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า : การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
ผู้แต่งคนที่ 1วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
เลขเรียก302.2
เลขผู้แต่งว-ส
เลขมาตรฐานสากล9741325355
หัวเรื่อง1.การสื่อสาร.
2.การประชาสัมพันธ์ - - นโยบายของรัฐ - - คู่มือ.
3.บริการลูกค้า.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2546
ราคา100
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า200 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003331อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ