ชื่อเรื่องพจนานุกรมอังกฤษ - ไทย & ไทย - อังกฤษ ฉบับทันสมัย
ผู้แต่งคนที่ 1ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
เลขเรียก423.959
เลขผู้แต่งฝ-พ
เลขมาตรฐานสากล9745346837
หัวเรื่อง1.พจนานุกรมอังกฤษ.
2.English language - - Dictionaries - - Thai.
3.Thai language - - Dictionaries - - English.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2545
ราคา395
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า352 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003347อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ