ชื่อเรื่องระเบียบว่าการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 และ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก344.05
เลขผู้แต่งส-ร
หัวเรื่อง1.การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์น่ำกังการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
ราคา75
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า190หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003385อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ