ชื่อเรื่องคู่มือการพัสดุ
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.55
เลขผู้แต่งส-ค
หัวเรื่อง1.พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์หจก.น่ำกังการพิมพ์
ราคา100
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า352 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003386อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ