ชื่อเรื่องภาษาไทยวันละคำ ฉบับรวมเล่ม
ผู้แต่งคนที่ 1กาญจนา นาคสกุล
เลขเรียก495.911
เลขผู้แต่งก-ภ
เลขมาตรฐานสากล9749941969
หัวเรื่อง1.ภาษาไทย - - การใช้ภาษา.
2.ภาษาไทย - - ตัวสะกด.
3.ภาษาไทย - - การออกเสียง.
4.ภาษาไทย - - การเขียน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
ราคา750
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า437 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003393อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ