ชื่อเรื่องเรื่องจริงนอกบันทึกประวัติศาสตร์
ผู้แต่งคนที่ 1นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี,แปล
เลขเรียก909
เลขผู้แต่งน-ร
เลขมาตรฐานสากล9747784408
หัวเรื่อง1.ประวัติศาสตร์โลก.
2.ประวัติศาสตร์นิพนธ์.
3.สิ่งมหัศจรรย์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
ราคา1990
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง
จำนวนหน้า320 หน้า
ภาษาthเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003394อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ