ชื่อเรื่องเรียนคันจิขั้นพื้นฐาน (สำหรับสอบวัดระดับ 3)
ผู้แต่งคนที่ 1สุนีย์ สินธุเดชะ
เลขเรียก495.682
เลขผู้แต่งส-ร
เลขมาตรฐานสากล9743219376
หัวเรื่อง1.ภาษาญี่ปุ่น - - การใช้ภาษา.
2.ภาษาญี่ปุ่น - - การเขียน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
ราคา240
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า167 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003399อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ