ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 1
ผู้แต่งคนที่ 1มานิตย์ จุมปา
เลขเรียก342.06
เลขผู้แต่งม-ค
เลขมาตรฐานสากล9749942485
หัวเรื่อง1.นิติกรรมทางการปกครอง.
2.กฎหมายปกครอง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
ราคา130
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า198 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003404อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ