ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 2
ผู้แต่งคนที่ 1มานิตย์ จุมปา
เลขเรียก342.06
เลขผู้แต่งม-ค
เลขมาตรฐานสากล9749942965
หัวเรื่อง1.กฎหมายปกครอง.
2.นิติกรรมทางการปกครอง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
ราคา150
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า256 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003405อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ