ชื่อเรื่องนาโนเทคโนโลยี : คลื่นลูกใหม่ศตวรรษที่ 21
ผู้แต่งคนที่ 1วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
เลขเรียก620.5
เลขผู้แต่งว-น
เลขมาตรฐานสากล9749305957
หัวเรื่อง1.นาโนเทคโนโลยี.
2.Nanotechnology.
ครั้งที่พิมพ์4
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
ราคา165
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า198 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003441อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ