ชื่อเรื่องพุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21
ผู้แต่งคนที่ 1พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
เลขเรียก294.33
เลขผู้แต่งพ-พ
เลขมาตรฐานสากล9748916367
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนากับสังคม.
ครั้งที่พิมพ์20
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ออฟเซ็ทครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า37 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003514อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ