ชื่อเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่งคนที่ 1สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
เลขเรียก300.72
เลขผู้แต่งส-ร
เลขมาตรฐานสากล9748163725
หัวเรื่อง1.วิจัย.
2.สังคมศาสตร์ - - วิจัย.
ครั้งที่พิมพ์9
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2539
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า525 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003520อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ