ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ผู้แต่งคนที่ 1ณัฏฐพันธ์ อินทุภูติ
เลขเรียก658.3
เลขผู้แต่งณ-ก
เลขมาตรฐานสากล9745345237
หัวเรื่อง1.การจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2.การจัดการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
ราคา200
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า312 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003545อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ