ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันพระปกเกล้า
เลขเรียก342.593
เลขผู้แต่งส-ค
หัวเรื่อง1.กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า101 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003549อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ