ชื่อเรื่องรวมสุดยอดโปรแกรม เล่ม 3 Microsoft Windows 3.11 & Office 4.3 Thai & English Edition
ผู้แต่งคนที่ 1สิทธิชัย ประสานวงศ์
เลขเรียก005.369
เลขผู้แต่งส-ร
เลขมาตรฐานสากล9748940969
หัวเรื่อง1.โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2539
ราคา295
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า600 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003552อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ