ชื่อเรื่องคัมภีร์ DOS 6.22
ผู้แต่งคนที่ 1วศิน เพิ่มทรัพย์
เลขเรียก005.446
เลขผู้แต่งว-ค
เลขมาตรฐานสากล9748930106
หัวเรื่อง1.เอ็มเอส-ดอส (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์).
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เอส พี เอส พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2538
ราคา240
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า588 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003554อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ