ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร 1
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
เลขเรียก004
เลขผู้แต่งส-ค
หัวเรื่อง1.คอมพิวเตอร์.
2.การจัดแฟ้มข้อมูล.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า232 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003558อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ