ชื่อเรื่องศาลปกครองกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
ผู้แต่งคนที่ 1ชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขเรียก342.066
เลขผู้แต่งช-ศ
เลขมาตรฐานสากล9741319576
หัวเรื่อง1.ศาลปกครอง - - ไทย.
2.กระบวนการยุติธรรม - - ไทย.
ครั้งที่พิมพ์3
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
ราคา40
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า64 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003560อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ