ชื่อเรื่องศาลปกครองกับการดำเนินงานของตำรวจ
ผู้แต่งคนที่ 1ชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขเรียก342.066
เลขผู้แต่งช-ศ
เลขมาตรฐานสากล9741321252
หัวเรื่อง1.ศาลปกครอง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2545
ราคา45
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า106 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003562อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ