ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ผู้แต่งคนที่ 1ชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขเรียก347.012
เลขผู้แต่งช-ก
เลขมาตรฐานสากล9744631112
หัวเรื่อง1.ศาล.
2.เขตอำนาจศาล.
3.สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2545
ราคา120
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า122 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003564อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ