ชื่อเรื่องย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545
ผู้แต่งคนที่ 1ชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขเรียก342.066
เลขผู้แต่งช-ย
เลขมาตรฐานสากล9743452001
หัวเรื่อง1.ศาลปกครอง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
ราคา55
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า63 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003565อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ