ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งสรุปความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ผู้แต่งคนที่ 1ชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขเรียก342.593
เลขผู้แต่งช-ก
เลขมาตรฐานสากล9749139372
หัวเรื่อง1.กฏหมายปกครอง.
2.ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
ราคา150
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า83 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003567อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ