ชื่อเรื่องข้อเท็จจริง คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ในประเทศ...
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
เลขเรียก342.593
เลขผู้แต่งส-ข
เลขมาตรฐานสากล9743452109
หัวเรื่อง1.คณะกรรมการการเลือกตั้ง.
2.คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ.
3.ศาลรัฐธรรมนูญ - - คำวินิจฉัย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
ราคา195
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า308 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003577อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ