ชื่อเรื่องทัศนะไอที
ผู้แต่งคนที่ 1ครรชิต มาลัยวงศ์
เลขเรียก004
เลขผู้แต่งค-ท
เลขมาตรฐานสากล9747575418
หัวเรื่อง1.เทคโลโลยีสารสนเทศ.
2.สารสนเทศศาสตร์ - - รวมเรื่อง.
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2541
ราคา110
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า213 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003580อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ