ชื่อเรื่องคู่มือการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญฉบับล่าสุด
ผู้แต่งคนที่ 1สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก352.63
เลขผู้แต่งส-ค
หัวเรื่อง1.การบริหารงานบุคคล.
2.ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ประชาชน
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า317 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003614อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ