ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
ผู้แต่งคนที่ 1บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
เลขเรียก342.593
เลขผู้แต่งบ-อ
หัวเรื่อง1.รัฐธรรมนูญ - - ไทย.
2.กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า76 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003615อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ