ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หมวดที่ 2 กลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
ผู้แต่งคนที่ 1บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
เลขเรียก342
เลขผู้แต่งบ-อ
หัวเรื่อง1.กฎหมายมหาชน.
2.กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า446 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003618อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ