Titleฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร
Author1กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
CallNumber915.934
Call_authorก-ฐ
Copyฉ.1
Subject1.ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์.
2.ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์.
3.ยโสธร - - แผนที่.
Placeกรุงเทพฯ
Publishกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
YearOfPrint2540
Price0
Type Bookหนังสือทั่วไป
page34 หน้า
languageth
detailNumberStatusexpirelocationReservation
003623, ฉ.1CHK Shelfหนังสือทั่วไป
005369, ฉ.2CHK Shelfหนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ