ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540 - 2544
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เลขเรียก338.959
เลขผู้แต่งส-ส
หัวเรื่อง1.การพัฒนาเศรษฐกิจ.
2.ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า15 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003624อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ