ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540 - 2544
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก338.959
เลขผู้แต่งค1411ผ
ฉบับที่ฉ.1
หัวเรื่อง1.แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ.
3.ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
4.นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2540
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า184 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003625, ฉ.1อยู่หนังสือทั่วไป
011669, ฉ.2อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ