ชื่อเรื่องรายงานการประเมินนโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าและหลักประกันสังคม ปี 2546
ผู้แต่งคนที่ 1
เลขเรียก338.959
เลขผู้แต่งส-ร
หัวเรื่อง1.สังคมศาสตร์ - - วิจัย.
2.วิจัย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า54 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003630อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ