ชื่อเรื่องคู่มือการบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประเชาชน ปี พ.ศ. 2546
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
เลขเรียก352.059
เลขผู้แต่งค-ค
เลขมาตรฐานสากล9749545729
หัวเรื่อง1.การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
2.ข้าราชการ - - การทำงาน.
3.ข้าราชการ - - การบริหาร.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า231 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003634อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ