ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชา รศ. 792 การวิจัยทางการบริหาร
ผู้แต่งคนที่ 1คณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขเรียก001.42
เลขผู้แต่งค-อ
หัวเรื่อง1.สังคมศาสตร์ - - วิจัย.
2.วิจัย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า245 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003635อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ