ชื่อเรื่องบทความเกี่ยวกับการตรวจราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง352.88
เล่มที่ส-บ
หัวเรื่อง1.การตรวจราชการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003696อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ