ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารที่ราชพัสดุ (Management Lab)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานธนารักษ์จังหวัดพะเยา
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง346.043
เล่มที่ส-ย
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.
สถานที่พิมพ์พะเยา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดพะเยา
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003745อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ