ชื่อเรื่องรายงานผลการติดตามการเร่งรัดการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง658.40
เล่มที่ส-ร
หัวเรื่อง1.การตรวจราชการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2543
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003756อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ