ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : การตัดสินใจและอิทธิพลของต่างประเทศ
ผู้แต่งคนที่ 1เกียรติ สิทธีอมร
เลขเรียก351
เลขผู้แต่งก617ค
หัวเรื่อง1.การบริหารงานภาครัฐ.
2.การปกครอง - - เศรษฐกิจ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า43 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003765อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ