ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจไทยในภาพรวม
ผู้แต่งคนที่ 1พิสิฐ ลี้อาธรรม
เลขเรียก330.9593
เลขผู้แต่งพ383ค
หัวเรื่อง1.การบริหารงานภาครัฐ.
2.การเงิน -- ไทย.
3.ภาวะเศรษฐกิจ - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า42 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003766อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ