ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ :กิจกรรมของรัฐในกฎหมายปกครอง : ตำรวจทางปกครองและบริการสาธาณะ
ผู้แต่งคนที่ 1นันทวัฒน์ บรมานันท์
เลขเรียก342.068
เลขผู้แต่งน115ก
หัวเรื่อง1.การบริหาร.
2.กฏหมายปกครอง - - บริการสาธารณะ.
3.กฎหมายปกครอง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า56 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003769อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ