ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 1 : คำสั่งทางการปกครอง
ผู้แต่งคนที่ 1ชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขเรียก342.593
เลขผู้แต่งช232ค
หัวเรื่อง1.การบริหารภาครัฐ.
2.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.
3.กฎหมายปกครอง.
4.คำสั่งทางปกครอง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า54 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003770อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ