ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 1 : คำสั่งทางการปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ผู้แต่งคนที่ 1กมลชัย รัตนสกาววงศ์
เลขเรียก342.06
เลขผู้แต่งก167ก
หัวเรื่อง1.การบริหารภาครัฐ.
2.กฎหมายปกครอง.
3.คำสั่งทางปกครอง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า31 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003771อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ