ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 2 : สัญญาทางปกครองและทางแพ่ง
ผู้แต่งคนที่ 1เข็มชัย ชุติวงศ์
เลขเรียก342.06
เลขผู้แต่งข562ก
หัวเรื่อง1.การบริหารภาครัฐ.
2.บริการสาธารณะ.
3.สัญญาสัมปทานการบริการสาธารณะ.
4.สัมปทานการบริการสาธารณะ.
5.กฎหมายปกครอง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า46 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003772อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ