ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : การควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยองค์กรอิสระ
ผู้แต่งคนที่ 1พิเชต สุนทรพิพิธ
เลขเรียก352.88
เลขผู้แต่งพ352ก
หัวเรื่อง1.การบริหารภาครัฐ.
2.ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า18 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003775อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ