ชื่อเรื่องการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองไทย
ผู้แต่งคนที่ 1วิสุทธิ์ โพธิแท่น
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง658.40
เล่มที่ว-ก
หัวเรื่อง1.วิสุทธิ์ โพธิแท่น - - ผลงาน.
2.การบริหารภาครัฐ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
จำนวนหน้า109 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003777อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ