ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้แต่งคนที่ 1ดนัย เทียนพุฒ
เลขเรียก658.3
เลขผู้แต่งด1511ก
หัวเรื่อง1.การบริหารภาครัฐ.
2.การบริหารงานบุคคล.
3.การพัฒนาทรัพยากรบุคคล.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า40 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003778อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ