ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
ผู้แต่งคนที่ 1วิษณุ เครืองาม
เลขเรียก342.593
เลขผู้แต่งว384ค
หัวเรื่อง1.รัฐธรรมนูญ.
2.กฎหมายมหาชน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า21 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003780อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ