ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
ผู้แต่งคนที่ 1เทียนฉาย กีระนันทน์
เลขเรียก330.9593
เลขผู้แต่งท615ค
เล่มที่ท-บ
หัวเรื่อง1.เทียนฉาย กีระนันทน์ - - ผลงาน.
2.การบริหารภาครัฐ.
3.เศรษฐศาสตร์.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า23 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003782อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ