ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ระบบงานประยุกต์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM Application)
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง658.40
เล่มที่ส-ค
เลขมาตรฐานสากล9747285649
หัวเรื่อง1.การบริหาร.
2.สำนักงาน ก.พ. - - ผลงาน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2544
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า29 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003789อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ