ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานเพื่อการผังเมือง
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักผังเมือง กองนโยบายและแผนงาน
เลขเรียก711.409
เลขผู้แต่งส-ก
เลขมาตรฐานสากล9749565258
หัวเรื่อง1.ผังเมือง - - กรุงเทพฯ.
2.การฟื้นฟูเมือง.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า146 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003832อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ