ชื่อเรื่องสรุปผลการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุในการสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 4
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานธนารักษ์ภาค 6
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง346.043
เล่มที่ส-ส
หัวเรื่อง1.ที่ราชพัสดุ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์ภาค 6
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียด



เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003847อยู่แบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ